Stamspolning

Vi tar hand om dina rör med stamspolning

Behöver du rensa avloppet? Välkommen att kontakta oss – vi hjälper dig med stamspolning och flera andra VVS-tjänster.

Våra certifierade VVS-installatörer har många års erfarenhet och utför stamspolning samt andra rörarbeten åt såväl privatkunder som bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.


Akut eller underhåll

Vi kan utföra stamspolning i akuta fall eller i underhållssyfte. Var tionde år rekommenderar vi att man rensar rören. Om du väntar tills problemen blir akuta riskerar det att bli dyrt. Dessutom kan igentäppta rör skapa obehag för de som bor i huset.

Kort sagt kan man säga att du minskar risken för läckor och vattenskador om du låter spola rören regelbundet.

Vi utför stamspolning och andra tjänster inom VVS, alltid på ett fackmannamässigt sätt. Våra medarbetare använder bästa tänkbara utrustning och sätter alltid kunden i första rummet.

Låt oss utföra en stamspolning till bra pris – det kommer du att tjäna på i längden.

stamspolning

Stamspolning – när är det dags?

Förr eller senare måste alla fastigheter genomföra stambyte, men det är en dyr åtgärd som kan förebyggas med regelbundet underhåll. En stamspolning är ett bra sätt att hålla rören i skick. Är rören i bra skick så slipper de boende dåligt lukt, långsam avrinning och risk för stopp med läckande rör med vattenskador som följd.

Vid sidan om dessa rent sanitära problem kan en akut stamspolning även skapa oreda i vardagen. En stamspolning kräver en hel del planering - speciellt i flerbostadshus och andra större fastigheter – och i dessa situationer kan man tvingas till lösningar som inte är helt optimala för alla inblandade.

Några tecken på att det är dags

Här är några tecken som tyder på att det kan vara dags för en stamspolning:

  • När avrinningen är långsam.

  • Det bubblar i diskhon.

  • Det uppstår stopp eller översvämning.

  • När det luktar illa från rör eller avlopp.

Låt oss ta hand om dina rör med hjälp av en stamspolning!

Hör av dig till oss om du vill ha hjälp med stamspolning